Mở đại lý

Thủ tục gì để trở thành Đại lý phân phối sản phẩm của SUMO?

Cảm ơn Anh/Chị đã có mong muốn hợp tác để trở thành Đại lý trong hệ thống phân phối sản phẩm của SUMO.
Anh/Chị vui lòng cung cấp thông tin: tên, số điện thoại, địa chỉ kinh doanh cửa hàng của Anh/Chị. Thông tin sẽ được chuyển tiếp đến bộ phận Kinh doanh khu vực và trong vòng 4 giờ làm việc nhân viên kinh doanh khu vực sẽ liên hệ trực tiếp để tìm hiểu thêm nhu cầu và tư vấn các thủ tục cần thiết thông qua thông tin Anh/Chị đã cung cấp.

Chính sách cho Đại lý?

Các chính sách của SUMO áp dụng cho Đại lý:
– Chương trình chiết khấu ưu đãi.

– Sau khi bán hàng, trách nhiệm bảo hành sản phẩm và hỗ trợ người tiêu dùng sẽ do SUMO trực tiếp thực hiện.

– Hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho Đại lý khai thác tốt thị trường khu vực thông qua việc đưa thông tin Đại lý đến người tiêu dùng qua các kênh thông tin chính thức của Công ty (bảng hiệu, trưng bày…) nhằm tạo sự tin tưởng đối với khách hàng trong khu vực.

– Đại lý vẫn kết hợp kinh doanh các sản phẩm khác phù hợp với thu nhập của Khách hàng.

Bên cạnh việc đảm bảo lợi ích cho hệ thống đại lý, SUMO cũng đòi hỏi Đại lý tuân thủ nghiêm túc những chuẩn mực riêng dành cho hệ thống Đại lý SUMO (được quy định cụ thể thành các điều khoản trong hợp đồng Đại lý) nhằm chuẩn hóa chất lượng phục vụ khách hàng, duy trì và nâng cao uy tín thương hiệu SUMO.